Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym publikujemy niezbędne informacje, z których wynika, kto jest administratorem Państwa danych osobowych, w jaki sposób dane te są przetwarzane oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informujemy, że:
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem przy jakiejkolwiek współpracy z naszą firmą a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości realizacji Pani/Pana chęci współpracy z firmą Drewmar s.c. Najczęściej są to dane typu: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny i mailowy, przy zawarciu umowy adres zamieszkania i Pesel, a w przypadku firm dane potrzebne do współpracy handlowej i kontaktu.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Drewmar s.c., Teklów 1a, 97-225 Ujazd
3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w wyniku składania zapytań w naszej firmie lub z ogólnodostępnych informacji handlowych (w przypadku firm) i będą przetwarzane w celu obsługi klienta , m.in. wyceny, dokonania transakcji, przesłania oferty materiałowej/ cenowej, kontaktu z naszą firmą itp.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej a dostęp do nich mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Dlatego jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Drewmar s.c. prosimy o stosowną wiadomość.